tirsdag 15. februar 2011

Februarmøte 2011

Februarmøtet var viet årsmøtesaker som gjennomgang av regnskap 2010 og budsjett for 2011, nye medlemmer og vedtekstendringer. Der det er lappedamer er det vis og fortell og jammen var det noe nytt å vise frem denne gangen også, bare se her: Lappe-Grete har sydd flere løpere og jammen var det to truseposer også.Inger kunne vise frem et lekkert teppe og puter som passet til.

Unni hadde flotte dorullholdere.
Solveig hadde laget lekre truseposer. Det er ikke mange quiltedamer uten truseposer!


 Mona hadde laget en søt liten kurv.

Liv Torunn er bestandig produktiv og hadde mye å vise frem;

Eva hadde også en del å vise frem, men så har hun ikke vært på de to forrige møtene og hadde litt å ta igjen.
onsdag 9. februar 2011

Vedtekter, redigert 08.02.2011

Vedtekter for
SØLVTRÅDEN LAPPELAG

Stiftet 11.11.1999
Sølvtråden Lappelag ønsker alle quilteinteresserte fra Kongsberg og omegn
velkommen. Laget ble startet i 1999 av 4 syglade damer, og i dag har vi ca. 30
medlemmer. Medlemmene er i alle aldre.

FORMÅL

Formålet med lappelaget er å samle både erfarne og litt mindre erfarne quiltere til
sosialt og faglig fellesskap, samt fremme kunnskap og interesse for quilting.

MØTENE

Klubben har møte 2. tirsdag i mnd. kl. 1900 - 2200 i Skolefritidsordningens lokaler
på Gamlegrendåsen skole. På de fleste møtene har vi et tema der noen viser
idéer/teknikker, eller vi syr på bestemte prosjekter.
Faste innslag på møtene er ”Vis og fortell,” utlodning og te/ kaffepause.
Kakebaking går på rundgang. NB! Husk å ta med navnelapp, kopp og kaffe/te.
Møteavgift pr. gang er for tiden kr 30, og hvert frammøte gir ett lodd for
medlemmer til hovedlotteriet som avholdes på møtet i desember. Enkelte møter vil
ha en noe høyere møteavgift, avhengig av hvor mye materialer som deles ut eller
evt. hvis det er innleid kursholder. Deltagere som ikke er medlemmer av
Sølvtråden Lappelag, vil på disse møtene betale en høyere møteavgift. På møtene i
desember og juni har vi halvårsavslutning.
Forslag til møteprogram lages i fellesskap av medlemmene og sendes ut halvårlig.

MEDLEMSSKAP

Medlemskapet er åpent for alle og gyldig når medlemskontingenten er betalt.
Medlemskapet gir rett til å delta på Sølvtråden Lappelags medlemsmøter,
årsmøter, kurs og turer. På kurs arrangert av lappelaget har medlemmer førsterett
til deltagelse, samt at medlemmer får redusert kursavgift.
Medlemmene har anledning til å låne lappelagets bøker og blader.
Sølvtråden Lappelag ‐ Vedtekter Side 2
Medlemskontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet. For tiden er denne kr
200,-. Betalingsfrist er 20.februar. For nye medlemmer betales halv kontingent ved
innmelding etter 1. august.

STYRET

Styret består av leder, 2 styremedlemmer og kasserer. Valgkomité velges av
årsmøtet. Revisor velges av årsmøtet. Styremedlemmene velges årlig, og de
forvalter Sølvtråden Lappelag’s økonomi. Regnskap føres og budsjett og planer
utarbeides. Regnskapet følger kalenderåret.
Lappelaget har en egen materialforvalter.
Styret kan opprette arbeidskomitéer til forskjellige oppgaver.

ÅRSMØTET

Årsmøtet holdes på medlemsmøtet i februar. Det sendes ikke ut egen innkalling for
årsmøtet, men årsmøtet er notert på terminoversikten som distribueres i januar.
Forslag som ønskes fremmet på årsmøtet sendes til styret senest 2 uker før
årsmøtet. Styret sender ev. forslag ut til medlemmene i rimelig tid før årsmøtet.
Regnskap gjennomgås og planer og budsjett vedtas på årsmøtet. Valg foretas på
årsmøtet.

VEDTEKTSENDRINGER

Vedtektsendringer må godkjennes av årsmøtet med 2/3 flertall.

BLOGG

Sølvtråden Lappelag har egen blogg hvor alle medlemmer er velkommen til å skrive
innlegg. Link til bloggen: http://solvtradenlappelag.blogspot.com/

OPPLØSNING

Oppløsning av Sølvtråden Lappelag kan bare gjøres på årsmøtet med 3/4 flertall.
Ved oppløsning av Sølvråden Lappelag vil overskuddet, inkl. materiell, tilfalle
veldedig formål bestemt av årsmøtet.

Vedtatt på årsmøtet 10.02.2009
Revidert på årsmøtet 08.02.2011