lørdag 14. mars 2009

Marsmøte 2009

Planen var at vi skulle sy på premieteppet, men det ble ikke så mye søm på teppet. Noen holdt på med å sy blokksammensetningen, og de blokksammensetningene vi hadde ble lagt ut så vi kunne beundre herligheten. Premien vil bli utrolig flott, det er i alle fall sikkert. Moro å ha en skikkelig premie. Selvfølgelig hadde vi vis og fortell. Selv hadde jeg et handlenett og mitt wonky spool teppe å vise frem.


Lene hadde laget en flott stelleveske, meget innholdsrik og praktisk. Som tilbehør, hadde hun også laget et flott vognteppe. Heldig er den babyen som får dette settet.Grete vant blokker på NQF årsmøtehelg i fjor. Av de blokkene har hun laget et lekkert slumreteppe. Det måtte syes noen ekstra blokker for å få et helt teppe, så litt arbeid har det vært.


Hanne er produktiv. Denne gangen kunne hun vise frem en lekker stitcherymappe, tror mønsteret var fra AnnAka. Her ser du mappen innvendig og utvendig.

Hanne hadde også en flott løper å vise frem. Om hun har laget mønsteret selv, eller om det er kjøpt vet jeg ikke.lørdag 7. mars 2009

Vedtekter for Sølvtråden Lappelag

Sølvtråden Lappelag ønsker alle quilteinteresserte fra Kongsberg og omegn velkommen. Laget ble startet i 1999 av 4 syglade damer, og i dag har vi 25 medlemmer. Medlemmene er i alle aldre.

FORMÅL
Formålet med lappelaget er å samle både erfarne og litt mindre erfarne quiltere til sosialt og faglig fellesskap, samt fremme kunnskap og interesse for quilting.

MØTENE
Klubben har møte 2. tirsdag i mnd. kl. 1900 - 2200 i Skolefritidsordningens lokaler på Gamlegrendåsen skole. På de fleste møtene har vi et tema der noen viser ideer/teknikker, eller vi syr på bestemte prosjekter. Faste innslag på møtene er ”Vis og fortell” og kaffepause. Kakebaking går på rundgang.Møteavgift pr. gang er for tiden kr 30,-, og hvert frammøte gir ett lodd til hovedlotteriet som avholdes på møtet i desember.Enkelte møter vil ha en noe høyere møteavgift, avhengig av hvor mye materialer som deles ut eller evt. hvis det er innleid kursholder. Deltagere som ikke er medlemmer av Sølvtråden Lappelag, vil på disse møtene betale en høyere møteavgift.På møtet i juni drar vi på tur.Møteoversikt sendes ut halvårlig.NB! Husk å ta med navnelapp, kopp og kaffe/te.

MEDLEMSSKAP
Medlemskapet er åpent for alle og gyldig når medlemskontingenten er betalt. Medlemskapet gir rett til å kunne delta på Sølvtråden Lappelags medlemsmøter, årsmøter, juleavslutninger og sommerturer. På kurs arrangert av lappelaget har medlemmer førsterett til deltagelse, samt at medlemmer får redusert kursavgift. Medlemmene har anledning til å låne lappelagets bøker og blader. Medlemskontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet. For tiden er denne kr 200,-.Ved innmelding etter 1. august betales halv kontingent.

STYRET
Styret velges av årsmøtet og består av leder, nestleder, styremedlem og kasserer. Styret fungerer også som valgkomite. Revisor velges av årsmøtet. Styremedlemmene velges årlig, og de forvalter Sølvtråden Lappelag’s økonomi. Årsmøte avholdes på møtet i februar. Regnskap og planer utarbeides.Regnskapet følger kalenderåret. Lappelaget har en egen materialforvalter.Styret kan opprette arbeidskomiteer til forskjellige oppgaver.

ÅRSMØTET
Årsmøtet holdes på medlemsmøtet i februar. Det sendes ikke ut egen innkalling for årsmøtet, men er notert på terminoversikten som distribueres i januar. Forslag som ønskes fremmet på Årsmøtet sendes ut på mail til alle medlemmene i rimelig tid før møtet. Regnskap og planer vedtas på årsmøtet.

BLOGG
Sølvtråden Lappelag har egen blogg hvor alle medlemmer er velkommen til å skrive innlegg. Link til bloggen: Sølvtråden lappelag

VEDTEKTSENDRINGER
Vedtektsendringer må godkjennes av årsmøtet med 2/3 flertall.

OPPLØSNING
Oppløsning av Sølvtråden Lappelag kan bare gjøres på årsmøtet med 3/4 flertall. Ved oppløsning av Sølvråden Lappelag vil overskuddet, inkl. materiell, tilfalle veldedig formål bestemt av Årsmøtet.
Vedtatt på årsmøtet 10.02.2009